De K.V.BP. - Afdeling Leuven organiseert

 zondag 2 december 2018  haar 34ste postzegelbeurs

in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven.

 

ZIE OOK PAGINA "TENTOONSTELLEN"

 

Welkom

Deze website werd tot midden 2008 gebruikt voor de postzegelkring K.V.B.P. – Afdeling Leuven. Vanaf dan werd de website overgenomen door de Filatelistische Internetclub van Leuven (F.I.L.). In de zomer van 2010 werd de volledige website vernieuwd en gebruikt voor de activiteiten van deze vereniging. Deze drietalige website had ook aandacht voor de bijeenkomsten van de postzegelvereniging K.F.K.L. terwijl de activiteiten van F.I.L. uitsluitend via de website plaatsvonden.

Midden 2015 werd gestart met een Nederlandstalige website waarop de verschillende Leuvense postzegelverenigingen werden voorgesteld. Enige tijd ervoor ontstond immers de verwachting dat er enigszins zou worden samengewerkt. Echter van enige samenwerking is nog steeds geen sprake en toen de website half juni 2017 werd gehackt en van virussen werd voorzien, was het tijd voor een upgrade en een nieuwe start.

Door allerlei activiteiten en voornamelijk door het feit dat het vorige verhaal niet kon worden verder gezet, bleef de webruimte ongebruikt.

Eind februari 2018: een nieuwe start, doch het is momenteel niet duidelijk waarvoor er plaats dient te worden gemaakt.
Het nieuwe plan draagt nog kinderschoenen.
Het is echter de bedoeling om op deze site opnieuw de activiteiten van de postzegelkring K.V.B.P. – Afdeling Leuven te brengen.

Vragen?

rudy.devos2@telenet.be