POSTZEGELCLUB LEUVEN

 Onder dit editoriaal "De posttarieven in België vanaf 1 januari 2024

Editoriaal 406

 

Het Loven-nummer dat wordt samengesteld in de maand december is eigenlijk het eerste nummer van het jaar dat volgt: de clubactiviteiten anno 2023 zijn geschiedenis, wat volgt is het onbekende 2024, hetzelfde kader doch of de invulling ons goed gezind zal zijn, moeten we afwachten. Wij hopen dat het een positief jaar wordt, deugddoend en gezond.

We kijken reeds even met iets meer aandacht richting 2024, een jubileumjaar. De vereniging bestaat komende maand november 70 jaar. Over hoe we dit vieren is reeds nagedacht, gepraat, doch van enige planning, beslissing is nog geen sprake. Aan het organiseren van een voorverkoop met een tentoonstelling zoals in 2019 het geval was, komen we niet toe. Ten eerste zijn er nogal wat gegadigden, clubs die ook wel een jubileum, zelfs met uitstel, willen vieren en er zijn slechts 5 voorverkopen per jaar, waaronder die op 7 tot 9 juni 2024 in Brussel. Het Brabants comité van de landsbond tekent in de gebouwen van het Brusselse Trade Mart nabij het Atomium voor de organisatie van het nationaal kampioenschap filatelie.

Bovendien kost het organiseren van een voorverkoop met een competitieve tentoonstelling veel inspanningen; zeker op fysisch gebied kan onze club zonder externe hulp dit niet aan. De stad heeft het subsidieplan voor de Leuvense verenigingen hertekend: financieel worden we er zeker niet beter van en wellicht belangrijker is het feit dat alleen duurdere zalen in de private sector een antwoord kunnen bieden aan dergelijke organisatie.

Starten in 2024 doen we anders als gewoonlijk: we toasten op het nieuwe jaar de 2de dinsdag op 9 januari en houden een iets kleinere verkoop onder leden met veel gevulde albums, kleine verzamelingen en samenstellingen. Kan u niet komen maar ben je geïnteresseerd in één of meer loten, stuur ons je maximaal bod of biedingen. In de maand februari volgen we terug het gewone schema: 1ste en 3de dinsdag vanaf 18:00 uur. Op 20 februari hebben we de algemene vergadering gepland. De formule is bekend en kan nog eens worden geraadpleegd in dit tijdschriftnummer.

Op zaterdag 16 december werden voor de verschillende verzameldisciplines, traditionele filatelie, postgeschiedenis en marcofilie, thematische filatelie, jeugdfilatelie, maximafilie, aërofilatelie, astrofilatelie, postwaardestukken, open filatelie, fiscale filatelie en prentbriefkaarten nationale verantwoordelijken verkozen. Deze nationale verantwoor-delijken leiden de commissies waarin tevens zijn opgenomen: de provinciale verantwoordelijken en de regionale, nationale en internationale juryleden. De taak van deze verantwoordelijke is beschreven in het reglement van inwendige orde van de landsbond en te raadplegen via de website https://www.klbp.be

Voor de fiscale filatelie werd Willfried Verlinde, lid van onze vereniging, voor de komende 3 jaren aangesteld. Hij is een vergevorderde verzamelaar van deze materie.

Voor de discipline literatuur werd Jan Bonroy, verzamelaar/filatelist van de klassieke Belgische postzegels en bij het grotere publiek bekend als redacteur van de rubriek “op de leestafel” in De Postzegel, verkozen als verantwoordelijke voor de filatelistische literatuur. Hij zal o.a. de rubriek literatuur in het driemaandelijks tijdschrift Belgaphil verzorgen.

De tabel met de nationale en provinciale verantwoordelijken voor deze disciplines en items eigen aan het tentoonstellen (juryzaken en tentoonstellingen) vindt men eveneens op deze website.

De wedstrijd 2024 met opnieuw 6 vragenreeksen start op 9 januari (zie kalender 2024)

De voorzitter

 

Posttarieven in België vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 worden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht: 1 = €1,43 - 1E = € 2,66 – 1W = 2,88, maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het “postpunt” (per 10 Nationaal of per 5 Internationaal / Europees).

Indien men zijn postzegels Europees per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bedragen: 1 = €1,46 --- 1E= 2,78 --- 1W= 3 of veelvouden

Men mag zijn postzending ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!). Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat bijvoorbeeld €1,46 of 59 BEF. Alleen voor vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1 en 1E.

Er trad wel een nieuwe reglementering inwerking voor het versturen van “PRIOR” zendingen op 1/1/2019. Vanaf dan gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden en voor aangetekende zendingen (€2,27/stuk of €22,40 per 10 / €11,20 per 5 ). De huidige geldende postzegels werden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

De aantekentaks bedraagt €6,62 en het bericht van ontvangst is €1,47 (beide verplicht te frankeren met aangepaste zegel).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in BEF / €).

Binnenland

-       Genormaliseerd formaat tot 50g

€1,46 = 59 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat tot 100g

€2,92 = 117,80 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g

€4,38 = 176,70 BEF

 

Europa

-       Genormaliseerd formaat tot 50g

€2,78 = 112,15 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat tot 100g

€8,34 = 336,45 BEF

 

Wereld 

-       Genormaliseerd formaat tot 50g

€3,00 = 121,00 BEF

-       Niet genormaliseerd formaat tot 100g

€9,00 = 363,00 BEF

Welke oude postzegels mogen nog worden gebruikt? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt  De Post in haar Postinfo 07 van februari / maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog worden gebruikt die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman, enz.). Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding “b.g.” of “in gebruik” bij de beschrijving van de zegels staat.

Er mogen GEEN opgedrukte zegels uit postwaardestukken meer gebruikt worden vanaf nu.